Ο καθαρισμός των χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια υπηρεσία καθαρισμού μιας επιχείρησης αφού αφορά ως επί το πλείστον στη διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας τόσο των ασθενών όσο και των εργαζομένων τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ασφάλεια των ασθενών είναι υψίστης σημασίας στα νοσοκομεία καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των λοιμώξεων που αποκτώνται από την υγειονομική περίθαλψη.

Ωστόσο, υπάρχουν 5 σημαντικοί λόγοι για τους οποίους τα νοσοκομεία χρειάζονται επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού και αναφέρονται παρακάτω:

  1. Βελτίωση της ασφάλειας

Η καθαριότητα μιας υγειονομικής μονάδας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ασθενών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη καθαριότητα κάθε επιμέρους εξοπλισμού έτσι ώστε οι ασθενείς να μην υποφέρουν από λοιμώξεις.

  1. Εξοικονόμηση χρημάτων

Εάν θέλετε να διασφαλίσετε την πλήρη καθαριότητα και ασφάλεια ενός νοσοκομείου χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο τους ασθενείς θα πρέπει να προσλάβετε επαγγελματίες καθαριστές για να αναλάβουν το χώρο κι έτσι να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα που θα σπαταλούσατε.

  1. Αύξηση της παραγωγικότητας

Οι επαγγελματίες καθαρισμού γνωρίζουν καλά τους κινδύνους που συνεπάγεται ένα βρόμικο περιβάλλον εργασίας και είναι εκπαιδευμένοι για να τους αποφεύγουν, διατηρώντας τις εγκαταστάσεις καθαρές με σκοπό να βελτιώνετε η απόδοση και η ποιότητα των υπηρεσιών.

  1.  Προσέλκυση ασθενών

Τα νοσοκομεία είναι σημαντικό να προσφέρουν ένα καθαρό και άνετο περιβάλλον για τους ασθενείς και το προσωπικό. Οι ασθενείς θα πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια στην εγκατάστασή σας και να μπορούν να απολαμβάνουν μια ευχάριστη εμπειρία στο χώρο.

  1. Διατήρηση επαγγελματισμού

Μια ακατάστατη ή ανθυγιεινή επιχείρηση υγειονομικής περίθαλψης είναι απίθανο να δείχνει επαγγελματισμό αν δεν είναι καθαρή. Και καθώς τα νοσοκομεία έχουν αυξημένες ανάγκες, ο καθαρισμός τους κρίνεται απαραίτητος και πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στην United Cleaning and Housekeeping Services αναλαμβάνουμε τον ειδικό καθαρισμό των νοσοκομείων σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα καθαρισμού παρέχοντας τις κατάλληλες υπηρεσίες για κάθε επιμέρους χώρο, με συνέπεια, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.