Στην United Cleaning and Housekeeping Services παρέχουμε υπηρεσίες καθαρισμού σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και μπορούμε να προσαρμόσουμε τα προγράμματα καθαρισμού με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Ένας από τους τύπους υπηρεσιών καθαρισμού που προσφέρουμε είναι ο καθαρισμός ιατρικών γραφείων, ο οποίος μπορεί να παρασχεθεί σε κάθε είδους ιατρική εγκατάσταση όπως νοσοκομεία, ιατρεία, κλινικές κ.ά.

Ωστόσο, παρόλο που ορισμένοι λόγοι για να προσλάβετε επαγγελματικές υπηρεσίες ιατρικού καθαρισμού μπορεί να είναι προφανείς, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι λιγότερο προφανείς που είναι επίσης σημαντικό να τους γνωρίζετε. Ορισμένοι σοβαροί λόγοι περιλαμβάνουν:

Διασφάλιση τήρησης των κανόνων δημόσιας υγιεινής

Κάθε εργαζόμενος της UCHS που εργάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών καθαρισμού μας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχει εκπαιδευτεί ειδικά για να διασφαλίσει ότι διαθέτει τις δεξιότητες και τις γνώσεις για την τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τη δημόσια υγεία. Αυτό περιλαμβάνει ειδική εκπαίδευση που παρέχεται πριν την πρόσληψη.

Χρήση προϊόντων που είναι ασφαλή για τους επισκέπτες

Κύριο μέλημά μας είναι ένας καθαρός και ασφαλής χώρος για εργαζόμενους και επισκέπτες. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε προϊόντα καθαρισμού που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, μη τοξικά, που είναι απαλλαγμένα από οποιεσδήποτε γνωστές καρκινογόνες ουσίες και δεν περιέχουν αρώματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα ιατρικό περιβάλλον, όπου κάποια άτομα μπορεί να έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή αναπνευστικές ευαισθησίες που μπορεί να επιδεινωθούν από τα σκληρά χημικά προϊόντα καθαρισμού.


Δημιουργία θετικής εντύπωσης στους ασθενείς και τους άλλους επισκέπτες

Είναι σημαντικό για κάθε επιχείρηση να λαμβάνει μέτρα για να κάνει καλή εντύπωση σε όλους όσους εισέρχονται στο χώρο, και ιδιαίτερα στον ιατρικό κλάδο. Ένα νοσοκομείο, μια κλινική ή μια άλλη εγκατάσταση πρέπει υποχρεωτικά να είναι καθαροί καθώς διαφορετικά θα μπορούσε ακόμη και να κάνει έναν ασθενή να αποφασίσει να αλλάξει ιατρείο. Οι εργαζόμενοι της UCHS γνωρίζουν πώς να καθαρίσουν τις ιατρικές σας εγκαταστάσεις έτσι ώστε να είναι όχι μόνο οπτικά ελκυστικές, αλλά και υγειονομικά, δίνοντας στους ασθενείς σας την ηρεμία ότι εισέρχονται σε έναν χώρο που θα τους παρέχει την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Όταν χρειάζεστε καθαρισμό ιατρικών γραφείων για το νοσοκομείο, την κλινική, το κτηνιατρείο, το οδοντιατρείο ή άλλη ιατρική επιχείρηση, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στους επαγγελματίες της United Cleaning and Housekeeping Services και τις υπηρεσίες της.