Το κόστος καθαρισμού αποτελεί ένα βασικό λειτουργικό έξοδο για κάθε επαγγελματικό χώρο. Είτε πρόκειται για τον αρχικό καθαρισμό σε ανακαινισμένα ή νεοσύστατα κτίρια είτε για τον τακτικό καθαρισμό της εκάστοτε επιχείρησης, ο καθαρισμός είναι μια αναπόφευκτη δαπάνη του συνολικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, το κόστος της καθαριότητας εξαρτάται από 3 παράγοντες τους οποίους έχουμε συγκεντρώσει στο παρόν άρθρο.

  1. Το είδος της επιχείρησης

Ανάλογα με τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση σας έχει και διαφορετικές ανάγκες ως προς την καθαριότητα. Αν για παράδειγμα διατηρείτε ιατρείο, ινστιτούτο ομορφιάς, επιχείρηση στον χώρο της εστίασης και των τροφίμων ή ξενοδοχειακή επιχείρηση, τότε η καθαριότητα οφείλει να είναι συνώνυμο του brand σας. Η καθαριότητα αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών της επιχείρησης σας και σίγουρα πρέπει να την λάβετε σοβαρά υπόψη. Συνήθως τέτοιου είδους επιχειρήσεις και γραφεία απαιτούν καθαρισμό σε καθημερινή βάση και μάλιστα από εξειδικευμένο προσωπικό που γνωρίζει καλά σε ποια σημεία του χώρου συγκεντρώνονται τα περισσότερα μικρόβια και βακτήρια ενώ παράλληλα διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να τα καταπολεμήσει και να διατηρήσει την υγιεινή του χώρου. Στην United Cleaning & Housekeeping Services χρησιμοποιούνται οικολογικά καθαριστικά χωρίς τοξικά για καλύτερη ποιότητα του εσωτερικού αέρα του χώρου.

  1. Το μέγεθος της επιχείρησης

Το συνολικό κόστος καθαρισμού της επιχείρησης σας βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το μέγεθος της επιχείρησης αλλά και το είδος του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται. Ένα ολιγάριθμο γραφείων 5 ατόμων έχει σίγουρα διαφορετικές ανάγκες καθαριότητας από ένα πολυκατάστημα με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και πελατών άρα και τα έξοδα καθαρισμού θα είναι αναλογικά μεγαλύτερα. Επιπλέον, ανάλογα με το είδος του κτιρίου είναι πιθανό να ανακύψουν διαφορετικές ανάγκες που θα επηρεάσουν το κόστος. Για παράδειγμα, οι ανάγκες που έχει ένα νεοκλασικό κτίριο σε επίπεδο καθαρισμού και φροντίδας είναι πολύ διαγορετικές σε σχέση με ένα μοντέρνο κτίριο με τζαμαρίες. Εμείς, στην United Cleaning & Housekeeping Services γνωρίζουμε τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε επιχείρησης και κάθε χώρου και αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την καθαριότητα της.

  1.  Την εταιρεία καθαρισμού

Υπάρχει πληθώρα επιλογών στην αγορά από εταιρείες καθαρισμού. Η επιχείρησή σας όμως αξίζει τους καλύτερους, χωρίς να χρειαστεί να ξεφύγετε από τον προϋπολογισμό σας.

Συνεργαζόμαστε μαζί σας ξεκάθαρα και επαγγελματικά.

Στόχος μας είναι η εξοικονόμηση και η συνολική μείωση των δαπανών της εταιρεία σας.